Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku

99-418 Bełchów Dzierzgówek 15 Tel: (46) 838-67-79 e-mail: spdzierzgowek@o2.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 93088
 • Do końca roku: 30 dni
 • Do wakacji: 206 dni

Kontakt

99-418 Bełchów

Dzierzgówek 15

Tel: (46) 838 67 79

e-mail: spdzierzgowek@o2.pl

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole

O szkole

Z kart historii

 

W roku 1949 została otwarta jednoklasowa szkoła we wsi Dzierzgówek i otrzymała nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku. Jak podają kroniki szkolne inicjatorami powołania tej placówki oświatowej byli okoliczni mieszkańcy:

Stanisław Wasiak - sołtys wsi Dzierzgówek

Stefan Ciesielski - nauczyciel ze szkoły w Bełchowie

Wacław Śnieguła i Antoni Klimczyński - mieszkańcy Dzierzgówka

Do obwodu szkoły należały wsie: Dzierzgówek wraz z Filipówką, część Polesia i Łąki Sierakowickie.

Pierwszy rok szkolny 1949/1950 rozpoczął się w wynajętym mieszkaniu, zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Wszystkie cztery klasy uczyła jedna nauczycielka pani Danuta Figat, która jednocześnie pełniła funkcję kierowniczki szkoły liczącej 53 uczniów.

W 1952 roku, aby polepszyć warunki nauczania, przeniesiono szkołę do prywatnego domu pana S. Maja, mieszkańca wsi Dzierzgówek - Filipówka. Do szkoły uczęszczało 87 uczniów.

W latach 50/60 - tych szkoła borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi, wynikającymi z dużej liczebności uczniów, dlatego społeczność Dzierzgówka, rozpoczęła starania o wybudowanie własnej szkoły.

 

 

18 stycznia 1965 roku zawiązał się Społeczny Komitet Pomocy i Budowy Szkoły w składzie:

 • Pan Antoni Klimczyński
 • Pani Marta Kubel
 • Pan Eugeniusz Kosmatka
 • Pan Stanisław Wasiak

Mieszkańcy Dzierzgówka czynnie uczestniczyli w pracach budowlanych. Kilkakrotnie odbywały się zbiórki pieniędzy na budowę szkoły. Dnia 29 grudnia 1966 roku zakończyła się budowa szkoły, a po feriach zimowych uczniowie rozpoczęli naukę w pięknym nowym budynku.

Uroczystość nadania imienia Żołnierzy Gwardii Ludowej Ziemi Łowickiej Szkole Podstawowej w Dzierzgówku i odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbyło się 9 kwietnia 1967 roku.

 

 

W latach 1980/1990 okazało się, że budynek z powodu kolejnego „wyżu demograficznego", jest za mały. W tym czasie nauka odbywała się na dwie zmiany, zajęcia kończyły się o godzinie 19 00.

W 1993 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, radnych Bełchowa Osiedla i Dzierzgówka oraz mieszkańców powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, w skład, którego między innymi weszli: pan Mieczysław Kowalski - sołtys wsi Dzierzgówek, pani Zofia Pruk - przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, pani Grażyna Aleksandrowicz - dyrektor SP w Dzierzgówku, pan Bolesław Kowalski i pani Teresa Moskwa - nauczyciele SP w Dzierzgówku oraz emerytowany nauczyciel pan Lucjan Przeorek.

W 1998 roku został oddany nowy ciąg dydaktyczny z pięknymi salami lekcyjnymi.

W wyniku reformy oświaty w nowej części szkoły rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 2, a w Szkoła Podstawowa wróciła do dawnego budynku.

 

 

Kolejni dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku:

 1. Danuta Figat  1949 - 1952,
 2. Janina Szalecka  1952 - 1961,
 3. Maria Marczuk  1961 - 1963,
 4. Adolf Czerwiński 1963 - 1965,
 5. Edward Warda 1965 - 1973, 1974 - 1978, 1980 - 1984,
 6. Grażyna Szymczak 1973 - 1974,
 7. Janina Tartanus 1978 - 1980,
 8. Edward Pająk 1984 - 1990,
 9. Grażyna Aleksandrowicz 1990 - 1996,
 10. Bolesław Kowalski 1996 -2019
 11. Dariusz Skulimowski 2019 -

 

Dzień dzisiejszy szkoły

 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczy 10 oddziałów, w których uczy się  165 uczniów. 

Uczniowie korzystają z: pracowni komputerowej, matematycznej, językowej, fizyczno - chemicznej, biologicznej, geograficznej, muzycznej, religijnej, historycznej, przyrodniczej, biblioteki, świetlicy. Szkoła posiada boisko i salę gimnastyczną. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli i 8 pracowników administracji  i obsługi. Kadra jest stabilna i dobrze wykształcona.

W szkole funkcjonuje stołówka wydająca obiady dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie uczą się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego.

Szkoła posiada pracownię komputerową z 24 stanowiskami dla uczniów.

W szkole działają organizacje uczniowskie oraz kółka zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i kształcą różnorodne umiejętności. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, SKS, kółko informatyczne, polonistyczne i matematyczne. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych konkursach wiedzy oraz w zawodach sportowych na szczeblu gminnym jak i powiatowym.  Wychowankowie naszej placówki uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, a także zajęcia korekcyjno - kompenasacyjne.

W szkole szczególny nacisk kładzie się na promocję zdrowia, edukację regionalną, informatyczną i proeuropejską. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Zdrowa szkoła sprzyja dobremu samopoczuciu psychicznemu i fizycznemu całej społeczności szkolnej.

Nasza szkoła jest otwarta, nastawiona na współpracę z rodzicami i środowiskiem.