Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku

Strona główna

I N F O R A C J A

 

Gmina Nieborów otrzymała w grudniu 2017 r. dotację finansową w wysokości 20 049 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach, Szkole Podstawowej w Dzierzgówku i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie.

 

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.